ภาพเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการวิกฤตด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

บริษัท ซัคเซส เน็ตเวิร์ค แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ได้รับเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการวิกฤตด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ”
(Security Crisis Management for Critical Infrastructure Conference : CI-SEC 2023)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2566
 
จัดโดยเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ ด้านการรักษาความปลอดภัยร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการสอบสวนกลาง), คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)