LoRa คืออะไร? เกี่ยวข้องอย่างไรกับ IoT

LoRa คือ โปรโตคอลไร้สายรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำสำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลและใช้พลังงานต่ำ เทคโนโลยีนี้ จึงเหมาะสำหรับงาน Internet of Thing (IoT) ที่ข้อมูลหลักๆ มาจากเซ็นเซอร์รับข้อมูลต่างๆ เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานแพร่หลาย 

          ในปัจจุบันมีโซลูชันทางเทคนิคมากมายสำหรับเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลปลายทาง  Internet of Things เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของโซลูชั่นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สาย รวมถึง NB-IoT, LoRa, WiFi, Bluetooth, ZigBee, Sigfox, และ sub-GHz เทคโนโลยีการสื่อสารที่แตกต่างกัน ต่างมีลักษณะเฉพาะและสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน ในทั้งหมด LoRa และ NB-IoT ถูกใช้มากที่สุดและเกี่ยวข้องมากที่สุดในแอปพลิเคชัน IoT 

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ IoT เทคโนโลยี การใช้ระบบ IoT จำนวนมากได้ปรากฏขึ้น ควบคู่ไปกับการเปิดตัวระบบสื่อสาร IoT ต่างๆ ระบบ IoT เหล่านี้มีตั้งแต่ Narrowband Internet of Things (NB-IoT), วิวัฒนาการระยะยาว-หมวด M1 (LTE-M), Wi-SUN, และSigfox ตลาดกำลังผลักดันด้านเทคโนโลยี และพันธมิตรด้านการส่งเสริมการตลาดที่แข่งขันกันเองเพื่อเป็นแถวหน้า ในบรรดาคู่แข่งทั้งหมด เทคโนโลยี LoRa กลายเป็นระบบการสื่อสารที่มีโครงสร้างพื้นฐาน IoT ทั่วโลก ผ่านการนำไปใช้งาน LoRa วางตำแหน่งตัวเองอย่างสร้างสรรค์ในภูมิทัศน์ IoT 

บทความนี้จะเจาะลึกถึงพื้นฐานของเทคโนโลยี LoRa, สถาปัตยกรรมเครือข่าย ข้อดีของ LoRa และสิ่งต่างๆที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี LoRa

Lora เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับ IoT

LoRa คือ

          LoRa ย่อมาจาก Long Range Radio เป็นโปรโตคอลไร้สายรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำสำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลและการสื่อสารที่ใช้พลังงานต่ำ โดยการใช้เซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์สำหรับการใช้งาน M2M และ Internet of Things ระบบจะใช้สเปกตรัมวิทยุในช่วงคลื่นไม่ลงทะเบียนทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ (ISM) เพื่อทำการสื่อสารในบริเวณกว้างที่พลังงานต่ำระหว่างเซนเซอร์ระยะไกลและเกตเวย์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีกระจายสเปกตรัมที่มีช่วงคลื่นกว้างกว่า สัญญาณมอดูเลตความถี่จะใช้เกนเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความไวของตัวรับ

          เทคโนโลยี LoRa จึงเหมาะสำหรับงาน Internet of Thing (IoT) ที่ข้อมูลหลักๆ มาจากเซ็นเซอร์รับข้อมูลต่างๆ โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานแพร่หลาย บริษัทชั้นนำผู้พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์พัฒนาอุปกรณ์มารองรับการเชื่อมต่อ LoRa

          เทคโนโลยี LoRa มีจุดเด่นในเรื่องระยะทางในการสื่อสาร สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในระยะไกล 15-20 กิโลเมตร สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโหนดนับล้าน มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่นานกว่า 10 ปี อีกทั้งประหยัดพลังงานจากการใช้พลังงานในช่วงรับ-ส่งข้อมูลค่อนข้างต่ำ ในช่วงที่ไม่ส่งข้อมูล สามารถกำหนดให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เครือข่ายหลายผู้เช่า หรือเครือข่ายสาธารณะเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นจำนวนมากที่ทำงานบนเครือข่ายเดียวกันได้

          นอกจากนี้เครือข่าย LoRa ยังสามารถให้การครอบคลุมในแบบเดียวกับเครือข่ายมือถือได้ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ให้บริการ LoRa จะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่สามารถใช้เสาสัญญาณที่มีอยู่เพื่อติดตั้งเสาอากาศ LoRa ได้ ในบางครั้ง เสาอากาศ LoRa อาจผสานรวมกับเสาอากาศเครือข่ายมือถือได้เนื่องจากมีความถี่ใกล้กัน การรวมเสาอากาศทั้งสองเข้าด้วยกันจะช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก

องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีนี้

 • ระยะทาง : สื่อสารทางไกลระยะ 15 – 20 กิโลเมตร
 • ช่องรับสัญญาณ : มีช่องรับสัญญาณนับล้าน
 • อายุการใช้งาน : มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน มากถึง 10 ปี
 • ช่วงความถี่ : การนำเทคโนโลยี LoRa มาใช้งาน จำเป็นต้องคำนึงถึงเขตโซน หรือประเทศ เนื่องจากมีข้อกำหนดให้แต่ละประเทศสามารถใช้งานอุปกรณ์ LoRa ตามความถี่ที่ได้ระบุไว้ สำหรับประเทศไทยถูกระบุไว้ที่ความถี่ช่วง 920 – 925 MHz ซึ่งถือเป็นความถี่ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต (unlicensed) โดยมีกำลังส่ง (EIRP) ไม่เกิน 20 dBm (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 มิลลิวัตต์)
องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยี LoRa

สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ LoRa

          สถาปัตยกรรมของเครือข่าย LoRa โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน, เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย, เกตเวย์, และเทอร์มินัล (รวมถึงโมดูล LoRa) โดยเกตเวย์ทำหน้าที่เป็นรีเลย์ส่งสัญญาณที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางและเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย ในอีกรูปแบบหนึ่งอุปกรณ์เทอร์มินัลนัั้นสามารถส่งสัญญาณไปยังเทอร์มินัลหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ผ่านเกตเวย์ได้ตั้งแต่หนึ่งเกตเวย์ขึ้นไป นอกจากนี้สถาปัตยกรรมของเครือข่าย LoRa ยังรองรับการรับส่งข้อมูลแบบสองทาง ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพระหว่างปลายทางทั้งสอง

อุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint)

          อุปกรณ์ปลายทาง คือองค์ประกอบของเครือข่าย LoRa ที่มีการควบคุมหรือการตรวจจับการรับสัญญาณ โดยปกติแล้วจะอยู่ห่างจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

LoRa Gateways

          LoRa Gateways เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสาร LoRa และ LoRaWAN ที่สามารถรับสัญญาณที่ส่งมาจากอุปกรณ์ End node ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโหนดเครือข่าย,ประมวลผลสัญญาณแล้วกำหนดเส้นทางไปยังแอปพลิเคชัน LoRa ที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปการเชื่อมต่อเครือข่าย LoRa มักจะมีเกตเวย์มากกว่าหนึ่งตัว นอกจากนี้ LoRa Gateways ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อรับฟังความถี่วิทยุจำนวนมากพร้อมกันอีกด้วย

คุณสมบัติและส่วนประกอบ ของ LoRa Gateways

 • ไมโครโปรเซสเซอร์ : ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
 • แผงวงจรพร้อมโมดูลวิทยุ : ใช้ในการสื่อสารความถี่วิทยุ
 • พอร์ตอีเทอร์เน็ตและสายเคเบิล : ช่วยให้เกตเวย์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

          เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย LoRa มีหน้าที่ดูแลและจัดการกระบวนการสื่อสารทั้งหมด โดยปกติแล้วจะเป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ของเครือข่าย LoRaWAN และดำเนินการผ่านทางแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนระบบคลาวด์ มีหน้าที่หลักในการรับรองความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ LoRaWAN ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของอุปกรณ์ผู้ใช้แต่ละรายก่อนที่จะส่งให้เซิร์ฟเวอร์ ป้องกันการถูกรบกวนจากภายนอก กำกับดูแลและสร้างความมั่นใจในการกำหนดเส้นทางข้อมูลแบบสองทิศทางที่เหมาะสม จากอุปกรณ์ End node ไปยังแอปพลิเคชัน LoRa โดยเฉพาะ UPLINK หรือการสื่อสารข้อมูลจากแอปพลิเคชัน LoRa ไปยังโหนดปลายทาง เพิ่มประสิทธิภาพอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ LoRa เพื่อรักษาอายุการใช้งานแบตเตอรี่และเพื่อรักษาความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพของเครือข่ายการสื่อสาร LoRa และ LoRaWAN ทั้งหมด

องค์ประกอบของเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานและเชื่อมต่อเข้ากับระบบได้

 • อินเตอร์เฟสของ LoRa PHY / RF interface
       ในทางกายภาพของ LoRa หรือ PHY คือส่วนสำคัญในการทำงานของระบบ โดยจะเป็นตัวควบคุมดูแลทิศทางการส่งสัญญาณ RF ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณกันไปมาระหว่างช่องรับสัญญาณกับจุดหมายปลายทาง เช่น การส่งสัญญาณระหว่างเซ็นเซอร์กับตัวรับสัญญาณของ LoRa ซึ่งส่วนกายภาพหรือส่วนอินเตอร์เฟสของวิทยุจะควบคุมดูแลสัญญาณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คลื่นความถี่ รูปแบบการปรับคลื่น ระดับกำลังส่งสัญญาณ การส่งสัญญาณละถ่ายทอดสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ
 • ซอฟต์แวร์ LoRa protocol stack
       โปรโตคอล LoRa แบ่ง layer สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 layer หลัก ได้แก่ ส่วนของ Physical layer(PHY) และ MAC layer
  การสื่อสารใน Physical layer (PHY) ของLoRa รองรับการส่งระยะไกล ใช้พลังงานต่ำ โดยสามารถส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงสุดที่ 50 Kbps เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม เราสามารถปรับพารามิเตอร์ในส่วนของ Physical layer เพื่อให้ได้อัตราเร็วของการส่งข้อมูล (Data Rate) และค่าความไวต่อการรับสัญญาณให้เหมาะสมด้วยการปรับค่าแบนวิดท์ (BW), สเปรดแฟกเตอร์ (Spreading Factor : SF)

       โดยค่า Spreading Factor สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ SF7-SF12 ซึ่งหากเราต้องการใช้งานด้วย Bandwidth ที่สูงจะต้องตั้งค่าเป็น SF7 ซึ่งจะทำให้ระยะทางของการส่งข้อมูลต่ำ แต่อัตราการส่งข้อมูลสูง (Bit rate) แต่ถ้าเราต้องการให้การส่งข้อมูลได้ระยะทางที่ไกลก็จะต้องตั้งค่าเป็น SF12 ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการส่งข้อมูลน้อยที่สุด แต่ได้ระยะทางไกลที่สุด โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกแบบระบบ
       ซึ่งทางบริษัท LoRa Alliance ได้กำหนดการใช้งานเพื่อเปิดซอฟต์แวร์ Protocol Stack โดยการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ LoRa ได้ เนื่องจากบริษัทรูปแบบต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้งานระบบ LoRa สามารถดำเนินการร่วมกัน จึงมีความสะดวกในการใช้งาน และมีต้นทุนในการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ IoT ที่น้อย
 • โครงสร้างเครือข่ายของ LoRa หรือ (LoRaWAN)
       นอกเหนือจากส่วนประกอบ RF ของระบบไร้สาย LoRa ยังมีส่วนประกอบโครงสร้างเครือข่ายอื่นๆ เช่น โครงสร้างของระบบทั้งหมด ช่องสื่อสารภาคพื้นดิน เซิฟเวอร์และแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งโครงสร้างเครือข่ายโดยรวมจะเรียกว่า LoRaWAN

       LoRaWAN คือ โปรโตคอลโครงสร้าง LPWAN ชนิดโอเพนซอร์สที่ใช้เทคโนโลยี LoRa ซึ่งพัฒนาโดย LoRa Alliance ที่ให้บริษัทอื่นสร้างเครือข่าย IoT ของตัวเองโดยใช้ข้อกำหนดของเทคโนโลยีนี้ได้ แนวทางมาตรฐานสำหรับสร้าง LPWAN ช่วยให้ติดตั้งเครือข่าย IoT ทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะได้อย่างรวดเร็วในทุกที่โดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัยทั้งสองทาง ใช้งานร่วมกันได้ และมีความคล่องตัว ซึ่งทำให้ตรงต่อความต้องการปลายทางและทำงานได้อย่างที่ต้องการ

LoRa Alliance คือ

          ด้วยระบบต่างๆที่มีอย่างมากมายในท้องตลาด ในเชิงอุตสาหกรรมจึงได้ทำการพัฒนาและสนับสนุนให้ใช้ระบบไร้สายของ LoRa ซึ่งตัวบริษัทเองมีชื่อว่า LoRa Alliance ซึ่งเปิดตัวบริษัทในงาน Mobile World Congress เมื่อเดือนมีนาคมปี 2015 ด้วยวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสากล และมีระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับตลาด IoT ในชื่อ LPWAN (เครือข่ายบริเวณกว้างพลังงานต่ำ)
          ด้วยการที่ LoRa ถูกพัฒนาขึ้นตามพื้นฐานของระบบ Semtech จึงทำให้มาตรฐานของระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริษัท ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ระบบความสัมพันธ์นั้นเพิ่มสูงขึ้นและมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นด้วยรูปแบบการเชื่อมต่อที่หลากหลาย รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งานและการเป็นที่ยอมรับ
          รายนามผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท LoRa Alliance ได้แก่ Actility Cisco Eolane IBM Kerlink IMST MultiTech Sagemcom Semtech และ Microchip Technology รวมไปถึงผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคมชั้นนำอย่าง Bouygues Telecom KPN SingTel Proximus Swisscom และ FastNet (เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Telkom South Africa)

LoRa-Alliance

ข้อดี

 • ปรับปรุงการรับส่งข้อมูลและลดการใช้พลังงาน
       แบนด์วิดธ์ของช่องสัญญาณ Lora คือ 157db มีระยะการส่งข้อมูลสูงถึง15km โดย Lora มีการใช้กระแสไฟในการทำงานเพียง 10mA และใช้กระแสไฟสแตนด์บาย 200na ซึ่งถือว่าเป็นการใช้พลังงานในการทำงานที่ต่ำ ทำให้เพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เป็นอย่างมาก
 • LoRa เกตเวย์ / โปรเซสเซอร์หลายตัวรองรับการประมวลผลแบบคู่ขนานความเร็วสูงของข้อมูลหลายช่องสัญญาณ และความจุของระบบ
       LoRa เกตเวย์ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโหนดเครือข่าย แต่ละโหนดกับ IP อิสระผ่านเครือข่ายการสื่อสาร ความสามารถในการประมวลผลแบบขนานของเกตเวย์ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้สูงสุด 5 ล้านเครือข่ายการสื่อสารระหว่างโหนดเครือข่าย นอกจากนี้การติดตั้ง LoRa เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์เสริมบนสถานีฐานสื่อสารเคลื่อนที่ ยังสามารถเชื่อมต่อสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 2 กม. ในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นสูง และครอบคลุมสูงถึง 10 กม ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำ
 • เทอร์มินัล LoRa และการสนับสนุนการสื่อสารเกตเวย์ที่หลากหลายและการวางตำแหน่ง
       LoRa รองรับการสนับสนุนการสื่อสารเกตเวย์และกำหนดตำแหน่งระหว่างเทอร์มินัลและเกตเวย์ ซึ่ง LoRa ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการวัดระยะทางและตำแหน่ง โดยการวัดระยะทางจะขึ้นอยู่กับเวลาของการส่งสัญญาณในอากาศ การวางตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเวลาการส่งสัญญาณระหว่างเกตเวย์หลายรายการไปยังโหนดหนึ่ง

LoRa Applications

          เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายของ LoRa นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ผ่านรูปแบบแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ด้วยกำลังการส่งสัญญาณต่ำในระยะไกลนั้นหมายความว่า จะสามารถส่งสัญญาณไปยังจุดหมายปลายทางได้หลากหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกอาคารก็ต่างให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารกับส่วนรับสัญญาณได้ดีไม่แตกต่างกัน ด้วยตัวระบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นระบบ IoT และ M2M ได้อย่างหลากหลาย
          ดังนั้น เทคโนโลยี LoRa นั้นจึงมีประโยชน์กับหลายๆแอพพลิเคชั่น เนื่องด้วยความสามารถในการส่งสัญญาณได้ในระยะไกล อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อและเปิดใช้งานตัวรับสัญญาณใหม่ได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยสัญญาณที่ครอบคลุม
          ตัวอย่าง แอพพลิเคชั่นที่มีไว้ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีไร้สาย LoRa จะประกอบไปด้วย ตัววัดสัญญาณอัจฉริยะ ระบบตรวจสอบสินค้าคงคลัง ข้อมูลตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ และระบบตรวจสอบต่างๆ เช่น ระบบภายในอุตสาหกรรมยานยนตร์ และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสามารถใช้งานได้ในทุกที่ที่ต้องการรายงานและควบคุมข้อมูล

LoRa-Technology

การประยุกต์ใช้งาน

          เครือข่ายที่ใช้ LoRaWAN สามารถให้ระยะการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยและการสื่อสารแบบสองทาง, และครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายน้อยที่สุด LoRa จะถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเกษตรอัจฉริยะ, อาคารอัจฉริยะ, และโลจิสติกส์อัจฉริยะ

 • เกษตรอัจฉริยะ
            สำหรับการทำการเกษตร การมีอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำมีอายุการใช้งานยาวนาน, มีเซ็นเซอร์ทางไกล, การตรวจจับอุณหภูมิ, ความชื้น, ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์, วัดค่าpH และข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์เหล่านี้ต่างมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงผลผลิตพืชผลทางการเกษตรและลดการสูญเสียทรัพยากร
            การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นี้นก็มีความต้องการอย่างมากสำหรับเครื่องมือติดตามที่ใช้พลังงานต่ำและทางไกลเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ความสามารถในรับรู้การเต้นของหัวใจและอุณหภูมิร่างกายของสัตว์ผ่านเซ็นเซอร์ โดยการส่งข้อมูลไปยังพื้นหลังสำหรับการประมวลผลแบบรวมศูนย์ผ่าน Lora
            LoRa จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเลือกใช้งานภาคการเกษตร และภาคปศุสัตว์ การที่เซ็นเซอร์สามารถส่งข้อมูลที่รวบรวมไปยังพื้นหลังผ่าน LoRa นี้นทำให้เกษตรกรสามารถตัดสินได้ดียิ่งขึ้นในการปรับปรุงผลผลิตพืชผลทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์
 • อาคารอัจฉริยะ
            หลังจากการสร้างอาคาร ปัจจัยในเรื่องของ อุณหภูมิ, ความชื้น,การตรวจจับแสง, ฟอร์มาลดีไฮด์และก๊าซที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ของอาคารนั้นมีความสำคัญต่อผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย ทำให้ผู้ผู้อยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมในร่มที่มีสุขภาพดีและสะดวกสบาย โดยทั่วไปแล้วสภาพแวดล้อมในร่มไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก เราจึงไม่จำเป็นต้องรับข้อมูลสภาพแวดล้อมในร่มแบบเรียลไทม์ ในกรณีนี้ เกตเวย์บ้านที่เรียบง่ายสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่าง LoRa จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากมีการใช้งานที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน
 • การผลิตอัตโนมัติ
            ในสภาพแวดล้อมการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ มีการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะจำนวนมาก และข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวมเข้าด้วยกันในเครือข่าย ดังนั้นลักษณะของเครือข่ายที่เลือกนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพการดำเนินการของแผนการผลิต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ผู้ผลิตสามารถประเมินประสิทธิภาพการผลิตและวิเคราะห์กระบวนการผลิตได้ ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่พบในการผลิตได้อย่างรวดเร็ว การเลือกใช้ LoRa จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนต่ำ และมีอายุการใช้งานของเครื่องมือส่งสัญญาณเครือข่ายที่สูง
 • สมาร์ทลอจิสติกส์
            ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของอุตสาหกรรมลอจิสติกส์นั้นกว้างมาก ดังนั้นตัวเลือกแรกในการเลือกเครือข่ายคือการลงทุนต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อให้สามารถติดตามพาเลทและกำหนดตำแหน่งและสถานะของสินค้าได้ สิ่งที่บริษัทขนส่งต้องการ คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลอจิสติกส์ทั้งหมดอยู่ภายใต้ความครอบคลุมของเครือข่าย ดังนั้นไม่เพียงแต่โหนดเครือข่ายจะต้องประหยัดเพียงพอสำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่ แต่ยังต้องมีความยืดหยุ่นการทำให้สามารถติดตั้งบนยานพาหนะขนส่งเป็นเกตเวย์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ เทคโนโลยี NB-IoT ที่ต้องพึ่งพาสถานีฐาน 4G ในการปรับใช้เครือข่ายไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ แต่ต้นทุนที่ต่ำของ LoRa รวมถึงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สูง ความคล่องตัวสูง และความเสถียรของการสื่อสารระหว่างการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงทำให้มีความโดดเด่นในด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะ
LoraVSNB-IoT Technology

การเปรียบเทียบกับ NB-IoT

          ในด้านของต้นทุน ราคาต่อหน่วยของโมดูล LoRa อยู่ที่ประมาณ 8-10 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่ต้องเสียค่าคลื่นความถี่เพิ่มเติมสำหรับคลื่นความถี่ที่ไม่มีใบอนุญาต เมื่อเทียบกับ NB-IoT มีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ถูกกว่า
          ในแง่ของประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ เนื่องจาก NB-IoT ทำงานบนคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตจากเซลลูลาร์ ต้องซิงโครไนซ์เครือข่ายเป็นประจำ ซึ่งจะใช้พลังงานที่สูง ในส่วนของ LoRa การทำงานจะไม่ได้ซับซ้อน จึงมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่า และทำให้แบตเตอรี่มีอายุการทำงานที่ยาวกว่า
          นอกจากนี้ โมเดลธุรกิจของ NB-IoT เป็นของการสร้างเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคม และด้านธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องพิจารณาการติดตั้งสถานีฐานด้วยตัวเอง แต่ในขณะเดียวกัน คุณภาพและความปลอดภัยของเครือข่ายเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ และมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจเองก็จะถูกขัดขวางในระดับหนึ่งเช่นกัน ในทางกลับกันเทคโนโลยี LoRa เป็นเครือข่ายองค์กรที่สร้างขึ้นเอง ต้องติดตั้งสถานีฐานด้วยตนเอง และติดตามการดำเนินงาน ซ่อมบำรุง การเพิ่มประสิทธิภาพ ฯลฯ จำเป็นต้องใช้ จุดติดตั้งที่ครอบคลุม คำนึงถึงคุณภาพของเครือข่าย และความปลอดภัย
          LoRa และ NB-IoT ต่างมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานที่เหมาะสม ไม่มีเทคโนโลยี IoT ใดที่มีความสมบูรณ์แบบแน่นอน ธุรกิจและองค์กรณ์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องผสมผสานลักษณะธุรกิจและรูปแบบธุรกิจของตนเองเพื่อเลือกเทคโนโลยี IoT ที่เหมาะสม

          ในปัจจุบัน สองเครือข่าย Internet of Things ที่สำคัญของโลกอย่าง NB-IoT และ LoRa กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตามสถิติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่น Internet of Things ได้เข้าสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และมีรายงานว่ากว่า 70% ขององค์กรต่างๆ กำลังมองหาการเติบโตอย่างเต็มที่ อย่างผลิตภัณฑ์ IoT ที่เชื่อถือได้และเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทส่วนใหญ่ซื้อโซลูชัน NB-IoT และ LoRa และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ NB-IoT และ LoRa เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจ Internet of Things อย่างรวดเร็วและติดอันดับหนึ่งในอินเทอร์เน็ตชั้นนำของสิ่งต่าง ๆ ในเมืองต่างๆ ทั่วโลก

ถ้าหากคุณต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ NB-IoT สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือว่าคุณกำลังตามหา LoRa เกตเวย์ ที่มีคุณภาพ สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ซัคเซส เน็ตเวิรค แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
โทร : 02-973-1966
Admin : 063-239-3569
Email : info@success-network.co.th