Smart Factory 4.0

Smart Factory Solution

    ในยุคนี้ ทุกคนคงได้ยินคำว่า Smart Factory กันมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสำคัญในการเร่งให้ผู้ผลิตเปลี่ยนจากโรงงานแบบเดิม ให้เป็น Smart Factory เนื่องจากต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การผลิต ลดต้นทุน ลดจำนวนคน

    ในบทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ Smart Factory ให้มากขึ้น ตั้งแต่ความหมาย ความแตกต่างจากโรงงานเดิมสู่โรงงานอัจฉริยะ และประโยชน์ของการเปลี่ยนมาสู่ระบบนี้ จึงเหมาะกับผู้ที่กำลังสนใจในเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และกำลังจะเปลี่ยนระบบมาใช้ Smart Factory แทนระบบเดิม

Smart Factory คืออะไร
               Smart Factory เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ IoT (Internet of Things) เข้ามาเพื่อบริหารจัดการภายในโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติ (Automation) ยกระดับคุณภาพของชิ้นงาน แต่ใช้กำลังคนที่น้อยลง
โดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการภายในโรงงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงได้แม้อยู่ในระยะไกล ไม่อยู่ในโรงงานก็ยังสามารถควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               มีปัญญาประดิษฐ์คอยประมวลผลการทำงานร่วมกับเครื่องจักร สามารถบันทึกข้อมูลสถิติต่างๆ ได้อย่างชัดเจน อย่างเช่น อุณหภูมิของเครื่องจักร อัตราและจำนวนการผลิต ชั่วโมงการทำงาน ฯลฯ ทำให้เมื่อเกิดความผิดพลาดก็สามารถที่ตรวจสอบจากชุดข้อมูลเหล่านี้ได้
ด้วยระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเหตุที่ทำให้เรียกโรงงานเหล่านี้ว่า Smart Factory นั่นเอง

ประโยชน์ของ Smart Factory

1.สามารถตรวจสอบการทำงานได้ง่าย สามารถดูการทำงานแบบ Real-time และการตรวจสอบ การทำงานย้อนหลังจากเทคโนโลยี IoT ทำให้เห็นจุดดี จุดด้อยในการทำงาน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที
 
2.นำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอดได้ ด้วยการทำงานที่อิง Data เป็นหลัก ทำให้ทางโรงงานสามารถ คำนวณปริมาณการผลิต การสั่งซื้อ รวมถึงการส่งสินค้าไปหาลูกค้า นอกจากจะลดต้นทุนแล้วยังส่งผลถึงการ จำกัดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) ที่ส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงงานอีกด้วย
 
3.เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นด้วยหุ่นยนต์ที่ เข้ามาดูแลการผลิต โดยเฉพาะงานที่มีความซ้ำซ้อน หรืองานละเอียดที่ต้องใช้ความเร็วสูง ซึ่งหุ่นยนต์จะมี ความสามารถในการทำงานประเภทนี้ได้ดีกว่ามนุษย์ทั่วไป
 
4.สามารถควบคุมการทำงานระยะไกลได้ ด้วยการเชื่อมต่อระบบทุกอย่างเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้และตรวจสอบการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่มี อินเทอร์เน็ต
 
5.เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากระบบการผลิตแล้ว ระบบ Security และระบบ ควบคุมคุณภาพเองก็มีการเก็บข้อมูลเช่นกัน ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงระบุข้อควรระวังใน การทำงานได้มากกว่าการทำงานตามปกติ ประโยชน์ที่ได้กล่าวไปนั้นสามารถสรุปได้ง่ายๆ คือ Smart Factory ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในะระยะยาวของโรงงานได้ดีแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการนั้น อาจต้องแก้ไขข้อเข้าใจผิดบางจุดเกี่ยวกับ Smart Factory ให้เข้าใจโดยทั่วกันเสียก่อน

อุปกรณ์/สินค้าที่แนะนำ

🌌 Success Network 🌌
ผู้จัดจำหน่ายสินค้าระบบรักษาความปลอดภัยและระบบ Network and Communication คุณภาพระดับสากล
หากสนใจสินค้าสามารถสอบถามได้ที่ :
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569
 
นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ