ระบบเสียงตามสายดิจิตอล IP PA System คืออะไร

3425171

          ระบบประกาศเสียงตามสายแบบดิจิตอล หรือที่เราเรียกว่า IP PA System (IP Public Address System) เป็นการสื่อสารผ่านช่องทาง IP Address protocol เลขที่อยู่ไอพีหรือคือสัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร โดยการติดต่อสื่อสารนั้นไม่จำเป็นที่ต้องผ่าน สายสัญญาณทองแดง จากชุดควบคุมแบบปกติ แต่จะใช้ Internet protocol เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อแทน ตัวอย่างเช่น หากเรามีระบบสื่อสารต่างๆอยู่แล้ว เราสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสียงตามสายแบบดิจิตอลเข้าไป เพื่อเชื่อมต่อกับชุดควบคุมได้ หรือหากอยู่นอกพื้นที่ ระยะยังสามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่าน WAN หรือ อินเตอร์เน็ต ทั่วไปได้ ซึ่งจะช่วยจำกัดปัญหาเรื่องระยะทาง นอกจากนี้ ระบบ IP PA System ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งในแบบจุด-ต่อ-จุด และแบบ จุด-ต่อ-หลายจุดก็ได้ รองรับการประกาศในลักษณะการแบ่งเป็นโซนๆ ตามที่ต้องการได้ และสามารถจัดระดับความสำคัญของสื่อหรือข้อความที่ต้องการประกาศได้

 

ข้อดี ของระบบเสียงตามสายดิจิตอล  (IP Public address System)

· สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ

· ไม่มีสัญญาณรบกวนเข้ามาในระบบ เพราะเป็นระบบดิจิตอล 

· สามารถตรวจสอบและ ปรับแต่งอุปกรณ์ได้ ตลอดเวลา 

· สามารถส่งสัญญาณได้ไกล เพียงแค่มี อินเตอร์เน็ต 

นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569