รวมคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

รวมคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

          ปลายทศวรรษที่ 2513 จวบจนถึงปัจจุบัน เรามักจะเห็นกล้องวงจรปิดถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดตรวจจับใบหน้า หรือ แม้กระทั่ง กล้องวงจรปิด CCTV ตามท้องถนน ซึ่งการพัฒนา กล้องวงจรเหล่านี้นำมาซึ่งนวัตกรรมทันสมัยมากขึ้น มีกล้องวงจรปิดในตอนนี้มีหลากหลายมากทั่วตลาดไปหมด แต่ก่อนเราจะเลือกซื้อกล้องวงจรปิดในแต่ละแบบ เราควรรู้ก่อนว่าระบบหรือการทำงานของกล้องวงจรปิดนั้นเป็นอย่างไร โดยคำศัพท์ของกล้องวงจรปิดที่เราควรรู้ จะมีอะไรบ้างมาดูกัน

 1. CCTV (Close Circuit Television) หรือโทรทัศน์วงจรปิด เป็นระบบที่ใช้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด โดยคำว่า “วงจรปิด” นั้นมาจากหลักการของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คือ ไฟฟ้าครบวงจร ที่เปิดอยู่ตลอดเวลา
 2. Auto lris คือ ม่านแสงแบบปรับอัตโนมัติ ที่ใช้ในการปรับช่องรับแสงตามสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ภาพที่มีความสว่างที่ถูกต้อง
 3. BLC (Back Light Compensation) คือ การชดเชยแสงทั้งภาพ เพื่อให้วัตถุที่สนใจในภาพได้รับความสว่างจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน แต่ข้อเสียของการชดเชยแบบนี้จะทำให้สูญเสียรายละเอียดในส่วนอื่นไป
 4. BNC คือหัวต่อของสายเคเบิลที่ใช้ในระบบกล้องวงจร เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากสำหรับการส่งสัญญาณผ่านสาย เนื่องจากต้องส่งผ่านกำลังงานให้ได้สูงสุดโดยไม่สูญเสียกำลังส่ง (Mismatch loss) ในการเชื่อมต่อสาย ซึ่งหลายกรณีที่เรามักจะมองข้ามความสำคัญตรงนี้ โดยมองแค่ตัวสายสัญญาณว่าดีมากน้อยอย่างไร ทำให้มองข้ามหัวต่อ BNC ไป
 5. Day & Night คือ ระบบ กล้องวงจรปิด ที่ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเมื่อกล้องวงจรปิดได้รับแสงน้อยมากๆ ก็จะเปลี่ยนภาพไปเป็นโหมด ขาว-ดำ ข้อดี คือในตอนกลางคืนจะไม่จำกัดกัดเรื่องของระยะทางที่ตัวกล้องจะจับภาพได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ ส่วนข้อเสียคือถ้าอยู่ในที่ๆมืดสนิทกล้องวงจรปิดจะไม่สามารถจับภาพได้
 6. DVR (Digital Video Recorder) คือ เครื่องที่ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพขาออกจากอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณทำการ บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดลงในฮาร์ดดิสก์ (ระบบเดิมจะเป็น Analog Video Recorder คือ จะใช้การบันทึกด้วยเทป) หรือหน่วยความจำภายในอุปกรณ์เอง โดยจะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ
 7. Analog คือ ทำงานแบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล เช่น กล้องวงจรปิดที่เป็นอนาล็อก ต่อเข้ากับเครื่องบันทึกภาพที่เป็นระบบดิจิตอล
 8. Digital คือ การทำงานแบบดิจิตอลเป็นดิจิตอล เช่น กล้องวงจรปิดที่เป็นกล้อง Network
 9. Camera หรือเรียกว่า กล้องไอพี ต่อเข้ากับเครื่องบันทึกภาพ (Network Video Recorder-NVR) ที่ระบบดิจิตอลผ่านทางเครือข่ายโปรโตคอล (Network Protocal) TCP/IP
 10. Frame rate ความเร็วในการแสดงภาพมีหน่วยเป็น FPS (Frames per second) หรือ อัตราเฟรมภาพต่อวินาที หมายถึงจำนวนภาพที่ถูกบันทึกไว้ใน 1 วินาที เช่น เครื่องบันทึกภาพ สามารถบันทึกภาพได้ที่อัตรา 50 fps หมายถึงใน 1 วินาทีจะมีภาพถูกบันทึก 50 ภาพ   ที่จริงแล้วเพื่อให้ได้ภาพที่สมจริง เราต้องการอัตราการบันทึกภาพที่ 25 fps ก็เพียงพอแล้ว
 11. Horizontal Resolution คือ ความละเอียดของกล้องตามแนวนอนมีหน่วยวัด เป็น TV Line (เส้น) มีหลายแบบให้เลือกโดยมีความละเอียดตั้งแต่ 320, 380, 420, 480, 520, 540, 580, 620 TV Line หรือมากกว่าแล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัท โดยตัวเลขยิ่งมากความชัดเจนของภาพก็มากตามไปด้วย   
 12. Pixels มาจากคำว่า “พิกเจอร์” (picture) ที่แปลว่า รูปภาพ และ “เอเลเมนต์” (element) ที่แปลว่า องค์ประกอบ จอภาพที่มีจำนวนพิกเซลมาก จะมีความละเอียดของภาพมาก เป็นตัวเลขแสดงจำนวนจุดแสดงสีของข้อมูลภาพแบบดิจิตอล โดยมีความสัมพันธ์กับขนาดของหน้าจอแสดงผล และสัมพันธ์กับขนาดของความละเอียดตามแนวนอนของกล้อง กว้าง x ยาว โดยความสวยของภาพจะขึ้นอยู่กับความมากน้อยของค่า Pixel                                           
 13. Image Sensor เป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ติดกับตัวกล้องผลิตมาจากซิลิคอน โดยมีหน้าที่เปลี่ยนแสงที่ได้รับมาให้เป็นสัญญานทางไฟฟ้า และแปลงเป็นดิจิตอลอีกครั้ง ทำให้เกิดเป็นภาพขึ้น ซึ่งความละเอียดของภาพที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเซ็นเชอร์ และจำนวน Pixel ที่บรรจุอยู่ในเซ็นเชอร์นั่นเอง
 14. White balance เป็นการปรับสมดุลของแสงสีขาว เนื่องจากสายตามนุษย์มีความสามารถในการปรับการรับรู้สีตามสภาพแสงที่เปลี่ยนไป ดังนั้นกล้องวงจรปิดสีทุกตัวจะต้องมีโหมดนี้ไว้ เพื่อทำการปรับสีให้เป็นสีขาวตามจริงโดยอัตโนมัต
 15. Motion Detect เป็นระบบการบันทึกภาพแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว กล่าวคือ Motion Detect ของระบบกล้องวงจรปิด ทำงานโดยอาศัยความแตกต่างของภาพสองภาพหรือชุดภาพโดยอาศัยการเปรียบเทียบ Pixels เดิมกับจำนวนที่เปลี่ยนไป
 16. IP CAMERA กล้องวงจรปิดชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นกล้องตัวเล็กๆถึงขนาดกลาง โดยอุปกรณ์จะแปลงสัญญาณ Video ไปเป็นสัญญาณดิจิตอล ดังนั้น ตัวกล้องต้องเชื่อมต่อกับระบบ Network โดยแต่ละกล้องจะมี IP Address เฉพาะตัวประเภทของกล้อง โดยตัว IP Camera มี 2 แบบ คือ กล้องวงจรปิดแบบมีสาย และกล้องวงจรปิดไร้สาย
 17. Lllumination หมายถึง ค่าของแสงสว่างที่จะทำให้ตัวกล้องสามารถทำงานได้และสามารถทำงานได้และสามารถมองเห็นภาพได้ มีค่าเรียกเป็น Lux ถ้าค่า Lux ยิ่งน้อยถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถมองเห็นในที่มีแสงน้อยๆได้ดี               
 18. PAL (Phase Alternating Line)  เป็นมาตรฐานการแสดงภาพ โดยมีค่าแสดงภาพแนวนอน 625 เส้นต่อเฟรม ในอัตรา 25 เฟรมต่อวินาที มีการแยกแบนด์วิธระหว่างสัญญาณภาพและเสียง โดยปัจจุบันในบ้านเราจะใช้ระบบนี้ทั้งหมด รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพอื่นๆเช่น DVR หรือ Card บันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด
 19. PTZ ย่อมาจาก Pan /Tilt /Zoom มีความหมายดังต่อไปนี้
 20. Pan = ส่าย ซ้าย-ขวา
 21. Tilt = ก้ม เงย
 22. Zoom = การซูม /ขยายภาพ ให้สามารถมองภาพในระยะไกลได้ชัดขึ้น
 23. TCP/IP ย่อมาจาก Transmission Control Protocol (TCP) และ Internet Protocol (IP) เป็นชุดของรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทาง และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ
 24. WDR ย่อมาจาก Wide Dynamic Range เป็นการที่กล้องถ่ายภาพซ้อนกัน 2 ภาพในเวลาเดียวกัน ภาพหนึ่งถ่ายในสภาวะปกติ อีกภาพถ่ายให้มีความสว่างมากกว่าปกติ แล้วนำภาพที่ได้มาซ้อนกัน ทำให้เมื่อภาพมืดจะดึงให้สว่างขึ้น ถ้าสว่างเกินไปจะดึงให้กลับมองเห็นรายละเอียดภาพชัดยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่กล้อง WDR นี้จะใช้มากในสภาพย้อนแสงซะส่วนใหญ่
 25. Noise เกิดจากการที่เซลรับแสงแต่ละจุดบน Image Sensor ผลิตสีได้ไม่เท่ากัน แม้จะได้รับแสงเท่ากัน ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นอัตราการสร้างกระแส ไฟฟ้าในแต่ละเซ็นเซอร์ไม่เท่ากัน มีสัญญาณรบกวนในระบบการส่งผ่านข้อมูล เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการพัฒนาเซ็นเซอร์รุ่นใหม่จึงมักจะได้ภาพที่มี Noise ต่ำกว่าเซ็นเซอร์รุ่นเก่า ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายรุ่น แล้วแต่เราจะเลือกว่า กล้องวงจรปิดยี่ห้อไหนดี ที่จะเหมาะกับเรา
 26. Data Rate หรือ Bit Rate คือ อัตราข้อมูล เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณข้อมูลของวิดีโอ (ที่ถูกเก็บไว้ในไฟล์หรือในสื่อบันทึกต่างๆ) ต่อความยาววิดีโอ 1 วินาที โดยมักจะอยู่ในรูป กิโลบิท /วินาที (Kbps) หรือ บิท /วินาที (Mbps)

ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ในปัจจุบัน มีกล้องวงจร ต่างๆให้เราเห็นกันมากมายหลายยี่ห้อหลายตัวหลายราคามีรุ่นให้เลือกซื้อกันล้นหลาม ฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้อกล้องวงจรปิด หรือกล้อง CCTV ควรจะศึกษาข้อมูลมาก่อนที่จะทำการเลือกซื้อเพื่อทำให้เราสามารถเลือกกล้องวงจร ตามที่เราต้องการได้

นำเสนอโดย นายณัฐพล วลัยวิทย์ กรรมการบริษัทฯ
☎️ Contact : 02-973-1966
☎️ Contact : 063-239-3569