การสร้าง/พัฒนา AI อย่าง ChatGPT อาจทำให้แรงงานกว่า 300 …

การสร้าง/พัฒนา AI อย่าง ChatGPT อาจทำให้แรงงานกว่า 300 ล้านคนต้องตกงาน Read More »