IP Audio ระบบกระจายเสียงไร้สาย

IP Audio คืออะไร เทคโนโลยีระบบเสียงแห่งอนาคต

          เนื่องจากทุกวันนี้เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือการส่งข้องมูลแบบเสียงมีการใช้งานกันมากยิ่งขึ้น การรับ-ส่งข้อมูลเสียงแบบเดิมๆที่เป็นการส่งสัญญาณแบบระบบเสียงอะนาล็อกนั้นอาจไม่ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันนี้ 

          ดังนั้นแล้วจึงมีการคิดค้นระบบเสียงแบบใหม่ออกมานั้นคือ ระบบเสียงแบบ IP หรือ IP Audio นั้นเอง แล้ว IP Audio คืออะไรล่ะ? ระบบมีทำใช้งานอย่างไร และมีการพัฒนาที่เพิ่มเติมจากระบบเสียงอะนาล็อกแบบเดิมอย่างไร ตอบโจทย์การใช้งานจริงหรือไม่ เรามาหาคำตอบกันจากบทความนี้ 

 

IP Audio คืออะไร 

          IP Audio หรือ AoIP (Audio over IP) คือ ระบบเสียงแบบ IP เป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้ารหัส ใช้สำหรับการส่งสัญญาณเสียงผ่านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย IP (IP Network Audio) ซึ่งจะนำเสนอฟังก์ชันการทำงาน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการกระจายเสียงที่ในรูปแบบที่ระบบเสียงอะนาล็อกแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้

          ระบบเสียงแบบ IP ข้อมูลเสียงจะถูกแบ่งออกเป็นแพ็กเก็ตดิจิทัลเล็กๆ แล้วส่งไปยังปลายทางโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย IP ที่จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า แต่ละแพ็คเก็ตเสียงจะถูกส่งไปยังปลายทางที่ถูกต้อง แม้ว่าปลายทางที่ส่งจะแตกต่างกันหลายแห่งก็ตาม และเมื่อถึงปลายทาง สถานีรับสัญญาณจะคลายซิปแพ็คเก็ตเสียง และส่งข้อมูลเสียงไปยังอุปกรณ์กระจายเสียง เพื่อกระจ่ายเสียงที่ส่งมาไปหาผู้รับฟังต่อไป

 

ทำไมต้องใช้เสียงผ่าน IP

          เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเสียงแบบดั้งเดิม ระบบเสียงแบบ IP ช่วยให้มีตัวเลือกการใช้งานที่ดีขึ้น ในความสามารถด้านการทำงาน และตัวเลือกในการออกแบบรูปแบบลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

          การใช้ระบบเสียงแบบ IP ช่วยแก้ไขการสื่อสาร และการกำหนดเส้นทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ เช่น ผู้เขียนโค้ด ไมโครโฟน โปรเซสเซอร์ เครื่องเล่น และลำโพง ที่การเดินสายเสียงแบบเดิมไม่สามารถทำได้ การนำข้อจำกัดนี้ออก จะช่วยให้มีตัวเลือกการออกแบบระบบเสียงได้ดีขึ้น เช่น ความสามารถในการกระจายสัญญาณที่ดีขึ้น และความยืดหยุ่นในการติดตั้ง หรือการใช้งาน ดังต่อไปนี้

 1. การกำหนดเส้นทางเสียง
            การกำหนดเส้นทางเสียงของระบบเสียงแบบ IP ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการงานใช้สายเคเบิล ทำให้มีความสามารถในการกระจายสัญญาณและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากขึ้น
            การกำหนดเส้นทางเสียงของระบบเสียงแบบ IP ได้รับการกำหนดค่าผ่านเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์การจัดการระบบ
  ตัวอย่าง เสียงจากแหล่งสัญญาณ เช่น ไมโครโฟน IP หรือเครื่องเล่นเสียง IP ถูกส่งอย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสายเคเบิลหรือข้อจำกัดในการเล่นเสียงหรือลำโพง
 2. การแบ่งเขตเสียงที่ยืดหยุ่น
            ‘โซน’ ของระบบเสียงแบบ IP ถูกสร้างและจัดการผ่านเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์การจัดการระบบ ความสามารถนี้ทำให้การกำหนดค่า การควบคุม และการปรับโซนเสียงมีควมยืดหยุ่นมาก โดยไม่ต้องเปลี่ยนสายเคเบิล
  ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือฟังก์ชันในสถานที่ทำงาน เช่น พื้นที่ในสำนักงานที่มีอยู่ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่การผลิต จะสามารถกำหนดโซนเสียงของลำโพงใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสายเคเบิล
 3. การจัดการระบบ
            การกำหนดค่าระบบเสียงแบบ IP และการจัดการระบบ มีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่
       – เฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ : สำหรับการออกแบบระบบที่เล็กลงและซับซ้อนน้อยลง
       – ซอฟต์แวร์การจัดการระบบ : โดยทั่วไปใช้สำหรับการออกแบบที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
            ตัวเลือกทั้งสองมีการปรับปรุงการดูแลระบบอย่างมีนัยสำคัญ มากกว่าระบบเสียงแบบเดิม ซึ่งจะมีการกำหนดค่าหรือการจัดการระบบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
 4. ฟังก์ชั่นและความสามารถ
            ระบบเสียงแบบ IP ให้ฟังก์ชันและความสามารถที่ระบบเสียงแบบเดิมไม่สามารถทำได้ ด้วยความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น ระบบเสียง IP รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับได้เปิดใช้งานความสามารถด้านเสียงเชิงพาณิชย์แบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น บริการเพลงบนเว็บและคลาวด์ ,บริการเสียงสตรีมมิ่งแบบโฮสต์ และในสถานที่โฆษณาเสียง ‘QR’ ประกาศสาระบันเทิง รวมถึงความสามารถด้านเสียง IP แบบฝังผ่านการรักษาความปลอดภัย เช่น CCTV talkback

 

IP Audio ทำงานอย่างไร

          การออกแบบระบบเสียงเชิงพาณิชย์ ส่วนใหญ่มักจะใช้ลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่

 • แหล่งสัญญาณเสียงเข้า เช่น ไมโครโฟน เครื่องเล่นเพลง
 • การประมวลผลเสียง เฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ 
 • การกำหนดเส้นทางและการกระจายเสียง เทคโนโลยีการส่งสัญญาณและสายเคเบิล
 • เอาต์พุตเสียง อุปกรณ์เล่นเสียง ลำโพง

          ด้วยระบบเสียงแบบเดิมเสียงจะเชื่อมต่อ ‘แบบลูกโซ่’ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานสายเคเบิลคงที่เฉพาะ การกระจายเสียงนี้ทำงานได้ดีกับแอปพลิเคชันเสียงเชิงพาณิชย์ขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม การเดินสายเคเบิลแบบคงที่จะเป็นลักษณะที่ตายตัว ซึ่งจะจำกัดความสามารถและฟังก์ชันสำหรับการออกแบบระบบเสียงที่ได้รับการปรับปรุงหรือบูรณาการใหม่ๆ

ระบบเสียงแบบดั้งเดิม

          ระบบเสียง IP ใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านสายอีเธอร์เน็ต ซึ่งจะเชื่อมต่อกับสวิตช์เครือข่าย จากจุดนั้น เส้นทางการเชื่อมต่อเสียงจะไม่เชื่อมต่อทางกายภาพอีกต่อไป แต่จะเชื่อมต่อแบบลอจิคัลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ระบบเสียง IP จึงมีความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นสำหรับการกำหนดเส้นทางเสียงและการบูรณาการกับอุปกรณ์และเสียงที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ

          แหล่งกำเนิดเสียงระบบ IP เช่น ไมโครโฟน IP จะมี ‘ตัวเข้ารหัส’ ของ IP ในตัว เพื่อแปลงเสียงสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง IP เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว แพ็กเก็ต IP ที่ได้จะถูกส่งและสตรีมไปยังอุปกรณ์เล่นเสียง, ลำโพง IP หนึ่งตัวหรือทั้งหมด ส่วนตัวลำโพง IP ก็จะมี ‘ตัวถอดรหัส’ ของ IP ในตัวและเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กเพื่อแปลงเสียง IP กลับเป็นเสียงไฟฟ้า และเปิดใช้งานไดรเวอร์ลำโพงสำหรับเอาต์พุตเสียงออกไป 

ระบบเสียง IP ที่ใช้กันในปัจจุบัน

 

การเลือกอุปกรณ์ IP Audio

          ตัวเลือกอุปกรณ์เสียง IP และผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันเสียงที่ต้องการเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชัน IP Paging, IP PA, IP Tannoy แบบธรรมดา มีแนวโน้มที่จะรวมลักษณะของ IP Microphone และ IP Speaker ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของการออกแบบ อาจจำเป็นต้องใช้เฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อการกำหนดค่า การควบคุม และการจัดการที่ได้รับการปรับปรุง  

 

ผลิตภัณฑ์ของ IP Audio

          ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสียง IP และเทคโนโลยีและมาตรฐานที่ใช้สนับสนุนกำลังถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังเห็นผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์บางอย่างที่ออกแบบมาให้มีความสามารถหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น อุปกรณ์ที่มีทั้งการเข้ารหัส IP และการถอดรหัส IP การสร้างโซลูชันการออกแบบที่ใช้ และผสานรวมเสียงแบบเดิมและระบบเสียง IP เข้าด้วยกัน ทำให้เราสามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ได้มากขึ้น 

อุปกรณ์เสียง IP

 

          อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เสียง IP สำหรับใช้งานโครงการเสียง IP เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ สามารถจักกลุ่มเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

 • ลำโพงไอพี (IP Speakers)
            IP Speakers จะเสียบเข้ากับเครือข่ายเพื่อรับบริการ ลำโพง IP ส่วนใหญ่ยังได้รับไฟจากสวิตช์เครือข่าย (Power over Ethernet, PoE) ซึ่งจะไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลหรือการเชื่อมต่อเพิ่มเติม โดยพื้นฐานแล้วลำโพง IP นั้นเป็นเครื่องถอดรหัสเสียง IP ที่มีแอมพลิฟายเออร์ ‘ในตัว’ เพื่อส่งสัญญาณออกจากตัวลำโพง ลำโพง IP ของผู้ผลิตแต่ละรายมีความสามารถที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ลำโพงบางตัวมีไมโครโฟนในตัวเพื่อให้สามารถสนทนาด้วยเสียงแบบ 2 ทิศทางได้
 • ไมโครโฟนไอพี (IP Microphones)
            IP Microphones ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านสายเคเบิลเครือข่ายมาตรฐาน ไมโครโฟน IP บางตัวต้องใช้ไฟหลัก ส่วนบางตัวใช้ Power over Ethernet (PoE) ไมโครโฟน IP ทำงานเหมือนกับไมโครโฟนทั่วไป มีโซนเสียงเดี่ยวและหลายโซนเสียงให้เลือก นอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชัน IP Console ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โดยใช้ไมโครโฟนจากชุดหูฟัง PC นั้นเอง
 • ตัวเข้ารหัสเสียง IP (IP Audio Encoders)
            IP Audio Encoders อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เพื่อ ‘เข้ารหัส’ สัญญาณเสียงไฟฟ้าแบบเดิมสำหรับอินเทอร์เฟซ และใช้การกระจายเสียงโดยระบบเสียง IP ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่นซีดีแบบดั้งเดิมสามารถเชื่อมต่อกับตัวเข้ารหัสเสียง IP ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเพลงพื้นหลัง IP (IP BGM) สำหรับการสตรีมและเล่นผ่านลำโพง IP ได้
 • เครื่องถอดรหัสเสียง IP (IP Audio Decoders)
            IP Audio Decoders อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ในการ ‘ถอดรหัสเสียง IP’ สำหรับอินเทอร์เฟซและการเชื่อมต่อกับลำโพงเสียงและอุปกรณ์ระบบแบบเดิม สำหรับติดตั้งเสียงใหม่จำนวนมาก หรือเพื่อ ‘เปิดใช้งาน IP’ ระบบเสียงแบบเดิมที่มีอยู่ เรามักจะเชื่อมต่อตัวถอดรหัสเสียง IP เข้ากับอินพุตของมิกเซอร์ สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในด้านการออกแบบระบบ และการเล่นจากการสตรีมเสียง IP ผ่านไมโครโฟน IP หรือแหล่งกำเนิดเสียง IP อื่นๆ เช่น วิทยุอินเทอร์เน็ต บริการสตรีมเพลง หรือตัวเข้ารหัสเสียง IP สำหรับไซต์โครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เสียงแบบเดิม ตัวเข้ารหัส หรือตัวถอดรหัสเสียง IP สามารถใช้เพื่อกระจายเสียงระหว่างสถานที่และอาคาร ช่วยในการปรับปรุงและลดความซับซ้อนในการกำหนดเส้นทางเสียง ทำให้ประหยัดต้นทุนในการลงทุน โดยไม่ต้องลงทุนซื้อสายเคเบิลใหม่เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบเสียง
 • เฟิร์มแวร์ / ซอฟต์แวร์ (Firmware / Software)
            ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสียง IP จำเป็นต้องได้รับการกำหนดค่าเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันและความสามารถด้านเสียง เฟิร์มแวร์ คือ การกำหนดค่าที่ทำงานอยู่ในอุปกรณ์เสียง IP เช่น ลำโพง IP โดยทั่วไปซอฟต์แวร์จะแยกจากอุปกรณ์เสียง IP และทำงานร่วมกับเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์เพื่อมอบฟังก์ชันหรือความสามารถที่ได้รับการปรับปรุง ตัวอย่างเช่น ซัพพลายเออร์เสียง IP บางรายเสนอการผสมผสานซอฟต์แวร์ หรือเซิร์ฟเวอร์สำหรับการควบคุม และการจัดการสำหรับการติดตั้งระบบเสียง IP ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
 • อินพุตเสียง / แหล่งที่มา (Audio Input / Source)
            ระบบเสียง IP อาจมาจากเครื่องเล่นซีดีหรือเครื่องรับวิทยุแบบเดิมที่เชื่อมต่อกับตัวแปลงสัญญาณเสียง IP วิทยุอินเทอร์เน็ต หรือจากผู้ให้บริการเพลงบนอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เครื่องเล่นเสียง IP สามารถใช้เพื่อรวมตัวเลือกการเล่นต่างๆ มากมาย รวมถึงข้อความเสียง เช่น การประกาศเรื่องความปลอดภัย ที่สำคัญ เครื่องเล่นเสียง IP ยังสามารถทำงานตามตารางเวลาได้ เช่น การเปิดเพลง วิทยุ และข้อความตามตารางเวลา

 

แอปพลิเคชันของ IP Audio

แอปพลิเคชันของ IP Audio

          แอปพลิเคชัน  IP Audio มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆ แอปพลิเคชัน  IP Audio ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคมากมาย สามารถใช้งานรวมกับแอปพลิเคชันเสียง IP อื่นๆ ได้ เป็นแอปพลิเคชันเสียงเทคโนโลยีผสม ที่สามารถบูรณาการและสร้างโซลูชันการออกแบบเสียงที่มีความสามารถสูงและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
ตัวอย่าง แอปพลิเคชัน  IP Audio

 • IP Public Address (IP PA, IP Tannoy, IP Paging)
 • IP Background Music (IP BGM)
 • Microsoft Teams Paging, Tannoy & Intercom
 • Mass Notification (lockdown, security)
 • IP Intercom & IP Access Control
 • SIP VoIP Telephony Integration
 • IP Audio Digital Signage

 

IP Audio และเทคโนโลยีเสียงการรวมเสียง

          เพื่อมอบความสามารถในการทำงานและการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุง ปัจจุบันระบบเสียงเชิงพาณิชย์ใหม่ๆ จำนวนมากจึงได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยใช้ระบบเสียง IP โครงการติดตั้งระบบใหม่บางโครงการอาจใช้ระบบเสียง IP เป็นเทคโนโลยีเสียงพิเศษ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่าระบบเสียง IP อาจไม่ใช่เทคโนโลยีเสียงที่ ‘เหมาะสมที่สุด’ สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์บางโครงการด้วยเหตุผลหลายประการ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เราต้องพิจารณาฐานการติดตั้งขนาดใหญ่ของระบบเสียงเชิงพาณิชย์แบบดั้งเดิมที่มีอยู่ และสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายจำกัดสำหรับการออกแบบเสียง ที่ต้องการฟังก์ชันหรือความสามารถขั้นพื้นฐานเท่านั้น เทคโนโลยีเสียงแบบเดิมก็ยังคงเป็นตัวเลือกเทคโนโลยีที่น่าสนใจอยู่

          ในกรณีเช่นนี้ การรวมเอาเทคโนโลยีเสียง ‘ทั้งสอง’ เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ประโยชน์จากนวัตกรรมและความสามารถของระบบเสียงแบบ IP เข้ากับตลาดเสียงแบบดั้งเดิมที่เป็นที่ยอมรับขนาดใหญ่ จะสามารถเป็นการใช้งานระบบเสียงที่ทรงพลัง และเป็นประโยชน์ต่ออุตสหกรรมจำนวนมาก

IP Audio – โปรโตคอลมาตรฐาน

สำหรับเนื้อหาส่วนนี้จะให้ข้อมูลทางเทคนิคโดยสรุปเกี่ยวกับโปรโตคอลมาตรฐานของระบบเสียง แบบ IP และวิธีการสื่อสารและดำเนินการภายใน ‘เครือข่าย IP’ (ชุดโปรโตคอล IP หรือที่รู้จักในชื่อ TCP/IP)

 • โครงร่าง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย IP และอุปกรณ์เสียง IP ทั้งหมด ผู้ผลิตจะผลิตอุปกรณ์ออกมาโดยคำนึงถึงรองรับโปรโตคอลมาตรฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของระบบเสียง IP  โดยการผลิตจะได้รับการควบคุมและแนะนำผ่าน IETF (Internet Engineering Task Force)
  OSI และ TCP/IP
 • กรอบงานเสียงและเครือข่าย IP (OSI และ TCP/IP) ในขั้นตอนของการสื่อสารระหว่างเครือข่าย มีเฟรมเวิร์กเครือข่ายที่มีการสื่อสารระหว่างกันอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งใช้เพื่อช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารระหว่างกันได้ รวมถึงระบบเสียง IP และอุปกรณ์เสียง IP ด้วยเช่นกัน
            โมเดล OSI 7 เลเยอร์และโมเดล TCP/IP 4 เลเยอร์ เป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายระหว่างกันที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีเลเยอร์ที่คล้ายกัน และมีความคล้ายคลึงกันในด้านอื่นๆ อีกมากมายระหว่างทั้งสองรุ่น อย่างไรก็ตาม โมเดล OSI เป็นโมเดลทั่วไปที่เน้นไปที่ฟังก์ชันการทำงานของแต่ละเลเยอร์ ส่วนโมเดล TCP/IP จะเน้นโปรโตคอลมากกว่า 

IP Audio, Layers 1 และ Layers 2

เรามักเรียกกันว่าเลเยอร์ ‘ฟิสิคัล’ และ ‘เฟรม’ เลเยอร์1 และเลเยอร์2มีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับโปรโตคอลหรือมาตรฐานของเสียงระบบ IP ยกเว้นโปรโตคอล Precision Time Protocol (PTP) โปรโตคอลนี้ถูกใช้โดยแอปพลิเคชันเสียง IP จำนวนมากเพื่อให้การซิงโครไนซ์นาฬิกา ทำให้สามารถกำหนดเวลาได้อย่างแม่นยำสำหรับการจับและเล่นเสียง

IP Audio, Layers 3

เลเยอร์ 3 เป็นการกำหนดที่อยู่ IP และการกำหนดเส้นทาง เลเยอร์เครือข่ายนี้มักเรียกกันว่าเลเยอร์ ‘Packet’ และ ‘Logical’ ของ IP แอปพลิเคชันเสียง IP จะใช้เลเยอร์นี้ในการจัดการและส่งย้ายเสียงข้ามเครือข่าย

IP Audio, Layers 4

เลเยอร์ 4 จะเป็นเลเยอร์ของกระบวนการรับ-ส่งข้อมูลเสียงไปยังปลายทาง โดยใช้โปรโตคอล TCP และ UDP
           Transmission Control Protocol (TCP) เป็นโปรโตคอลที่ใช้การเชื่อมต่อซึ่งรับประกันการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่เชื่อถือได้ เช่น การแก้ไขแพ็กเก็ตที่สูญหายหรือไม่ได้เรียงลำดับ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้มีค่าใช้จ่ายซึ่งก็คือ ‘เวลา’ ที่จะทำให้เพิ่มเวลาในการรับส่งข้อมูล และเวลาในการตอบสนองของเสียงโดยรวม ด้วยเหตุนี้ User Datagram Protocol (UDP) จึงเป็นโปรโตคอลการขนส่งเลเยอร์ที่ต้องการสำหรับแอปพลิเคชันเสียง IP มากกว่า เนื่องจาก UDP เป็นรูปแบบของการรับส่งข้อมูลแบบไร้การเชื่อมต่อ ที่มีความเรียบง่าย และที่สำคัญคือใช้เวลาในการรับ-ส่งข้อมูลที่เร็วกว่าโปรโตคอลแบบ TCP

IP Audio, Layers 5

เลเยอร์ 5 เป็นเลเยอร์ของการจัดการข้อมูล ตรวจสอบการส่งสัญญาณเสียง และเร่งการรับส่งข้อมูลเสียง IP โดยใช้โปรโตคอล RTP
Real Time Protocol (RTP) เป็นโปรโตคอลเพย์โหลดเครือข่ายที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน VoIP และ IP Audio โดยแล้วทั่วไป RTP จะทำงานบน UDP เพื่อจำกัดทรัพยากรและเร่งการรับส่งข้อมูลเสียง IP

IP Audio, Layers 6

เลเยอร์ 6 เป็นเลเยอร์ของการนำเสนอ จะรับผิดชอบในการช่วยเหลือฟังก์ชัน RTCP (Real Time Control Protocol) หรือ RTP ตลอดจนจัดให้มี ฟังก์ชัน การเข้ารหัส / ถอดรหัส (codec)
แอปพลิเคชันเสียง IP โดยทั่วไป จะใช้รหัสที่ออกแบบได้เองและตัวแปลงสัญญาณแบบทั่วไป ตัวแปลงสัญญาณจะเป็นตัวกำหนดการบีบอัดเสียง แบนด์วิธ และคุณภาพโดยรวมของสตรีมเสียง ตัวอย่างเช่น ตัวแปลงสัญญาณเสียงแบบไม่เข้าหรัส เช่น FLAC จะให้คุณภาพเสียงที่สูง แต่ตัวแปลงสัญญาณเสียงแบบเข้าหรัส เช่น MP3 จะทำให้การรับส่งข้อมูลโดยเร็วขี้น และการสตรีมเสียงผ่านเครือข่ายจะมีความเร็วที่เร็วขึ้น แต่จะส่งผลให้เสียงมีคุณภาพที่ลดลง

IP Audio, Layers 7

เลเยอร์ 7 เป็นเลเยอร์ของส่วนต่อที่ประสานกับผู้ใช้ (UI) ของแอปพลิเคชั่นเสียง แอปพลิเคชั่นเสียงบางตัวใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อจัดเตรียม อินเทอร์เฟซ Graphical UI (GUI) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้สามารถกำหนดค่าและควบคุมโซลูชันการออกแบบเสียงที่กว้างขึ้น

 

ประโยชน์ของ IP Audio

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

 • IP Audio เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กรณ์และบุคคลภายนอก ด้วยวิธีที่การผสมผสานระหว่างข้อความที่บันทึกไว้ ข้อความสด และเสียงเพลงพื้นหลัง

ควบคุมจากส่วนกลาง

 • ซอฟต์แวร์ IP Audio ได้รับการควบคุมจากส่วนกลางจากจุดเดียว โดยสามารถใช้คุณสมบัติการควบคุมในการจัดวางรูปแบบ เพื่อแก้ไขอุปกรณ์กระจายเสียงภายในแต่ละโซนได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น
 • IP Audio ช่วยเรื่องการเปลียนแปลงในอนาคตได้ง่ายยิ่งขึัน เนื่องจากความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ทำให้สามารถเพิ่มอุปกรณ์IP เพิ่มเติมให้กับระบบในภายหลังทั่วทั้งสถานที่ของคุณได้

การตรวจสอบจากระยะไกล

 • IP Audio มีแอมพลิฟายเออร์ในตัว ที่ทำการประมวลผลสัญญาณ และมีไมโครโฟนที่สามารถใช้เพื่อช่วยในการติดตามหรือสอดสองจากระยะไกลได้ 

โซลูชันเดียว

 • IP Audio เป็นมากกว่าอุปกรณ์กระจายเสียง เป็นโซลูชันเสียงเต็มรูปแบบที่มีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในตัว ติดตั้งง่าย ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเสียงเฉพาะอีกต่อไป

ระบบอัจฉริยะ

 • IP Audio เป็นระบบอัจฉริยะที่ให้ความสามารถในการเล่นข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า หรือการสื่อสารโดยตรงผ่านการสื่อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ 

          ในตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจกันแล้วว่า IP Audio คืออะไร มีการทำงานอย่างไร มีการพัฒนาที่เพิ่มเติมจากระบบเสียงอะนาล็อกแบบเดิมอะไรบ้าง และตอบโจทย์การใช้งานจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังข้อมูลเรื่องระบบเสียงแบบIP อีกมากมายที่สามารถนำไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมหรือองค์กรของคุณได้อีกด้วย

           และถ้าหากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์IPที่ใช้สำหรับระบบเสียงแบบ IP คุณภาพดี และตอบโจทย์การใช้งานของคุณ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาฟรีๆ ได้ที่  

Success Network and Communication

Tel : 02-973-1966

Admin : 063-239-3569

E-mail : info@success-network.co.th

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *