Digital Signage screens

Digital Signage คืออะไร นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจยุคปัจจุบันได้อย่างไร

          ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน สื่อออนไลน์ จะเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในวงการโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออฟไลน์ ยังคงสามารถทำหน้าที่ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวางได้ในพื้นที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ

          แต่สื่อออฟไลน์ได้มีหน้าตาที่เปลี่ยนไป โดยส่วนมากมักจะถูกใช้งานบนจอแสดงผล (จอทีวี, LED) ในรูปแบบมัลติมีเดีย (รูปภาพ วิดีโอ เสียง) เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น

 

Digital Signage คืออะไร

          ดิจิตอลไซเนจ (Digital Signage) คือ สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ เป็นการนำเสนอสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิตอล (ดิจิทัล / Digital) โดยส่วนมากมักจะถูกใช้งานบนจอแสดงผล (จอทีวี, LED) โดยเราสามารถนำเสนอสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ได้ในรูปแบบมัลติมีเดีย (รูปภาพ วิดีโอ เสียง) 

          รูปแบบการแสดงผลในรูปแบบภาพและเสียงทำให้ สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ และมีความหลากหลายในการสร้างรูปแบบประชาสัมพันธ์ จึงทำให้ Digital Signage มีความน่าสนใจ มากกว่าป้ายโฆษณาแบบเก่า ๆ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทั่ว ๆ ไป

          ในปัจจุบันนี้ การทำสื่อ Digital Signage นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการนำ Flash Drive ต่อไปที่จอแสดงผล และเปิดรูปภาพ วิดีโอผ่าน Flash Drive นั้น ๆ แต่ปัญหาที่ตามมาของการทำงานผ่านวิธีนี้คือ การควบคุมการปรับเปลี่ยนโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์นั้นทำได้ค่อนข้างยาก เพราะเราจะต้องจัดส่ง Flash Drive ไปยังสาขาต่าง ๆ และต้องประสานงานกับพนักงานสาขาให้ทำการปรับเปลี่ยน Flash Drive ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้มีโอกาสเกิดการผิดพลาดมากยิ่งขึ้น

          ปัจจุบันจึงพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชั่น ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ โดยสามารถควบคุมหน้าจอ

          Digital Signage จากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่อื่นผ่านอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องใช้ Flash Drive เพื่อการควบคุมการปรับเปลี่ยนโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ อีกทั้งซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถควบคุมฟังก์ชันหน้าจอ เช่น การเปิด/ปิด, Input และระดับเสียง

 

องค์ประกอบของ ดิจิตอลไซเนจ จะประกอบไปด้วย

 1. ส่วนแสดงผล (Display)
            การแสดงผลของ ดิจิตอลไซเนจ (Digital Signage) สามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในบทความนี้ขอกล่าวถึงในการแสดงผล (Display) ในรูปแบบของจอภาพเท่านั้น เนื่องจากจินตนาในโลกของการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายมากขึ้นอยู่กับจินตนาการ ของนักโฆษณาจึงทำให้ส่วนแสดงผลมีความหลากหลาย
 2. ส่วนความคุมการทำงาน (MCU = Main control Unit)
            ส่วนนี้เป็นอุปกรณ์คุมการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนแสดงผลและซอร์ฟแวร์ (Software) ส่วนควบคุมการทำงานถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะจะเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของระบบ ถ้าเทียบกันระบบการทำงานของมนุษย์ MCU ก็เปรียบเสมือน ร่างกายของคนเรา ที่ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานประสานกันและสอดคล้องกันเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง
 3. ชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน (Software) หรือซอร์ฟแวร์
  เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทำงานร่วมกับส่วนควบคุมการทำงาน (MCU) และมนุษย์หรือผู้ใช้งาน (User) ซอร์ฟแวร์ ถือเป็นองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ประสานงานให้ MCU ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน (User) หากเปรียบ ซอร์ฟแวร์ เป็นร่างกายมนุษย์ ซอร์ฟแวร์ก็ทำหน้าที่เดียวกับสมองของร่างกายมนุษย์ที่คอยสั่งให้อวัยะต่างๆ ทำงานต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ต้องการ

          องค์ประกอบทั้ง 3 จะทำงานประสานและสอดคล้องกันและควบคุมด้วยมนุษย์ (USER) โดย user ทำจะควบคุมการทำงานทั้งระบบผ่านทาง software โดยที่ software จะทำหน้าร่วมกับ MCU เพื่อแสดงผลบน display ตามความต้องการของ User

 

ประเภทของ Digital Signage

ประเภทของ Digital Signage

          Digital Signage สามารถแบ่งประเภท ด้วยลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 

 • ที่สาธารณะ – ข้อมูลเฉพาะสถานที่ (ข่าว สภาพอากาศ การจราจร ฯลฯ) แผนที่ การหาเส้นทาง
 • องค์กร – แบ่งปันความรู้, จองห้องประชุม, ประสานงานประชุม, อบรม
 • การขาย – ผลิตภัณฑ์/บริการ, กระดาน whiteboard , การ Demo สินค้า
 • ท่องเที่ยว – แผนที่/เส้นทาง, จุดที่น่าสนใจ, ข้อมูลเมือง
 • ร้านค้าปลีก – self check-out, ตู้โชว์สินค้า,
 • ร้านอาหาร – self check-out, เมนูดิจิตอล, ตู้สั่งอาหารเอง
 • การตลาด – โปรโมชั่น, การสร้างบรรยากาศ, gamification
 • พิพิธภัณฑ์ – แกลเลอรี่, แผนที่/เส้นทาง, digital tour
 • การศึกษา – การสอนในห้องเรียน, แผนที่/เส้นทาง, นิทรรศการห้องสมุด
 • Exhibit & Tradeshow – interactive product/บริการ, การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน, การสร้างเครือข่าย

 

ประโยชน์จากการใช้ Digital Signage ในธุรกิจ

 • ลดต้นทุน
            ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์โปสเตอร์แบบเก่า ป้ายดิจิตอลสามารถอัปเดตได้ง่าย ไม่เพิ่มต้นทุน และค่าเสียโอกาส หากไม่ได้แสดงป้ายที่พิมพ์ออกมาได้ทันเวลา ซึ่งการใช้ป้ายดิจิทัลเป็นวิธีที่ชาญฉลาดและช่วยเพิ่มพื้นที่จุดโฆษณาได้อีกด้วย
 • สร้างเนื้อหารวดเร็ว พร้อมเสิร์ฟลูกค้าได้ทันใจ
            นอกเหนือจากการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ป้ายดิจิตอลยังช่วยให้คุณส่งข้อความของคุณออกไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนเนื้อหาได้แบบ Real-Time เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องแสดงโปรโมชัน กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และข้อความบน Social Media ใหม่ๆ ก็สามารถทำได้ทันที ไม่ถูกจำกัดด้วยโซลูชั่นที่มีราคาแพงและใช้เวลานานอีกต่อไป
 • สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานและลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
            การมองเห็นที่ชัดเจน เป็นเหตุผลที่ว่าทำไม Digital Signage จึงสามารถดึงดูดผู้คนได้มากกว่าสื่อโฆษณาอื่นๆ ซึ่งไม่เพียงแต่นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจแก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังดึงดูดความสนใจของลูกค้าอีกด้วย จึงทำให้เป็นที่ต้องการมากขึ้น
 • สร้างความโดดเด่น
            การมีเทคโนโลยีระดับ high-end ช่วยทำให้โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ และช่วยให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยผู้ที่เห็นหน้าจอของป้ายดิจิตอลในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มักจะจำเนื้อหาได้ และลูกค้าส่วนใหญ่รู้สึกสนใจที่จะติดตามแบรนด์นั้น

          Digital Signage มีข้อดีแตกต่างจากการใช้ TV มาเสียบ USB หรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ตรงที่จอ Digital Signage มีความทนทานที่มากกว่า โดยสามารถเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อกัน 7 วัน (24/7) อีกทั้งยังมีความสว่างที่มากกว่าและการสะท้อนแสงที่น้อยกว่าจอทีวี Digital Signage ช่วยให้การแสดงผลมีความโดดเด่น สะดุดตา จาก รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้คนได้เป็นอย่างดี 

          จอ Digital Signage ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งการแสดงเนื้อหาประกาศ ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาต่าง ๆ ในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ โดยมีความยืดหยุ่นในการแสดงผล เนื่องจากสามารถอัปเดตและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ตลอดเวลา รวมถึงสามารถกำหนดวันเวลาในการแสดงข้อมูลขึ้นจอตามเวลาที่ต้องการได้ล่วงหน้า จากระยะไกลจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างการสื่อสารและโฆษณาที่นิยมของยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

          ถ้าคุณอ่านบทความนี้จบแล้ว แล้วเห็นถึงความสำคัญของ Digital Signage และกำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับการทำ Digital Signage คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาฟรีๆ ได้ที่

Success Network and Communication

Tel : 02-973-1966

Admin : 063-239-3569

E-mail : info@success-network.co.th

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *