analytical video

Analytical VDO คืออะไร ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะในยุค 2024

          ปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบรักษาความปลอดภัยอันดับต้น ๆ  ที่จำเป็นต้องมีและจะขาดไม่ได้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมาก อีกทั้งเป็นพื้นที่ ๆ มีบริเวณกว้างยากต่อการที่จะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลได้ทั่วถึง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็น สถานีขนส่ง, สนามบิน, พิพิธภัณฑ์, ธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น 

          อย่างไรก็ตาม เมื่อจำนวนกล้องที่ถูกติดตั้งอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ มีจำนวนมาก การดูแลจัดการก็จะทำได้ไม่เต็มที่ และไม่สามารถใช้งานระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้คอยเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุการณ์ที่ต้องจัดการเหตุฉุกเฉินและตอบสนองกับเหตุการณ์ต่างๆให้ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อช่วยลดและคอยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

          เราจึงจำเป็นที่จะต้องนำระบบกล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่ประกอบเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมในระบบซึ่งส่วนนั้นก็คือระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Content Analytic) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า VCA  เพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด และแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 

Analytical VDO คือระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Content Analytic)

          ระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Content Analytic) จาก AGENT VI เป็นระบบวิเคราะห์ภาพที่นำภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิดมาวิเคราะห์ประมวลผลแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

          ระบบวิเคราะห์ภาพจะทำงานวิเคราะห์และแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไปยังผู้ดูแลระบบผ่านทาง E-mail หรือ SMS ทำให้สามารถตัดสินใจจัดการรับมือเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที และการที่ระบบวิเคราะห์ภาพเป็นระบบที่แยกการทำงานออกจากระบบบันทึกภาพ จึงทำให้ระบบวิเคราะห์ภาพมีความยืดหยุ่นในการทำงานโดยจะสามารถตั้งเงื่อนไขการแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งระบบวิเคราะห์ภาพจะมีข้อกำหนดหลัก ๆ พื้นฐานได้แก่

 • SUSPICIOUS OBJECT LEFT ON PLATFORM วิเคราะห์และตรวจจับสิ่งของที่วางทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล สามารถกำหนดขนาดและรูปร่างของวัตถุได้ โดยระบบสามารถตรวจจับได้ทั้งพื้นที่โล่งและพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่าน
 • STOPPED VEHICLE IN NO STOPPING ZONE วิเคราะห์และตรวจจับการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอด สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับท่าเรือ, สถานีขนส่ง หรือลานจอดรถ เป็นต้น
 • PERSON IN VEHICLE-ONLY ZONE วิเคราะห์และตรวจจับคนหรือวัตถุที่เคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามที่เรากำหนดไว้ สามารถกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าได้มากกว่าหนึ่งพื้นที่
 • PERIMETER INTRUSION BY PERSON วิเคราะห์และตรวจจับคนที่บุกรุกเข้ามาแนวเส้นที่เรากำหนดไว้ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถสร้างเครื่องป้องกันการบุกรุก เช่น ริมแม่น้ำ ชายหาด และสนามโล่งกว้าง เป็นต้น
 • ILLEGALLY STOPPED VEHICLE ON HIGHWAY วิเคราะห์และตรวจจับรถที่จอดในพื้นที่ห้ามจอดบนถนนและสามารถแจ้งเตื่อน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและเข้าช่วยเหลือ
 • PEOPLE COUNTING, INCOMING AND OUTGOING นับวัตถุที่เข้าออกพื้นที่ สามารถกำหนดทิศทางในการนับได้ สามารถกำหนดการนับได้ทั้งทางเดียวและสองทางพร้อมกันได้ เพื่อตรวจสอบจำนวนคนเข้าออกพื้นที่ว่าตรงกันหรือไม่ หรือเก็บเป็นข้อมูลเชิงสถิติ

 

การประยุกต์ใช้งานจริง

          ระบบกล้อง IP CCTV และ AI Sensor ที่สามารถตรวจจับใบหน้า, ป้ายทะเบียนรถ, อุณหภูมิร่างกาย, การล็อกอินด้วยใบหน้า สามารถเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และเรียกดูแบบเรียลไทม์ได้หลากหลาย Device รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งผิดปกติ ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือ Dashboard

 1. ระบบตรวจจับใบหน้า (Face Recognition) บันทึกภาพใบหน้าทั้งหมดเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ สามารถค้นหาและระบุตัวบุคคลจากรูปลักษณ์ เช่น การสวมใส่เสื้อผ้า การสวมแว่นตา สีเสื้อผ้า ฯลฯ รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อพบใบหน้าที่กำหนด เช่น ผู้ต้องสงสัย หรือ คนหาย
  ระบบตรวจจับใบหน้า
 2. ระบบตรวจจับทะเบียน, ยี่ห้อ, ประเภท และสีของรถ (Smart Area)กำหนดเขตพื้นที่ห้ามเข้า หรือ เขตหวงห้าม หรือ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่โดยใช้งานร่วมกับระบบตรวจจับใบหน้า เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติแบบเรียลไทม์
  ระบบตรวจจับทะเบียน
 3. ระบบจัดการพื้นที่จอดรถ (Smart Parking) ตรวจสอบพื้นที่ในการจอดรถ, สิทธิ์ในการช่องแบบกำหนดช่อง, การเข้าพื้นที่ผ่านไม้กั้น และการแจ้งเตือนเมื่อมีการจอดรถไม่ถูกต้องตามตำแหน่ง
  ระบบจัดการพื้นที่จอดรถ
 4. ระบบตรวจสอบพื้นที่และวัตถุในพื้นที่ (Abandoned Object Detection) ตรวจสอบวัตถุภายในพื้นที่ แจ้งเตือนเมื่อพบวัตถุแปลกปลอมในพื้นที่ โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการแจ้งเตือน รวมถึงขนาดและรูปทรงของวัตถุที่ต้องการให้แจ้งเตือน
  ระบบตรวจสอบพื้นที่และวัตถุในพื้นที่
 5. ระบบตรวจจับผู้บุกรุก (Intrusion detection) หากมีผู้บุกรุกในเขตหวงห้าม ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานทันที
  ระบบตรวจจับผู้บุกรุก

          จะเห็นได้ว่า Video Content Analytics คือการนำภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดมาทำการ วิเคราะห์แบบ Real Time โดยในปัจุบันเทคโนโลยี VCA ได้พัฒนาจนมีความแม่นยำสูงมาก จนสามารถแยกแยะระหว่างคน สัตว์ หรือ สิ่งของ ได้โดยการอาศัยการศึกษาพฤติกรรม และการเคลื่อนไหว 

          ซึ่งนวัตกรรมนี้เองที่ช่วยให้ระบบสามารถเข้าใจว่ากำลังเกิดเหตุการอะไรขึ้นกับสิ่งที่บันทึก และยังสามารถนำข้อมูลต่างๆ หรือ สถิติไปประยุคการใช้งานในด้าน ต่างๆ เช่น ใช้เพื่อเพิ่มขีดจำกัดของการรักษาความปลอดภัย หรือแม้กระทั่งใช้ในวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธุรกิจ 

ถ้าคุณอ่านบทความนี้จบแล้ว คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาฟรีๆ ได้ที่

Success Network and Communication

Tel : 02-973-1966

Admin : 063-239-3569

E-mail : info@success-network.co.th   

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *